Sign. - Erosie van het verschoningsrecht van de advocaat in het effectenrecht


De schrijver bespreekt de reikwijdte van de inlichtingenbevoegdheid van toezichthouders op grond van de Wft in relatie tot het verschoningsrecht van de advocaat. Hij vraagt zich af of de inlichtingenbevoegdheid van de toezichthouders al dan niet tot erosie van het verschoningsrecht leidt. Verder staat de schrijver stil bij het fair play-arrest (HR 23 september 2005, BNB 2006/21). (V&O 2011, nr. 10, p. 185, mr. J.S. Kalisvaart)

Verder lezen
Terug naar overzicht