Sign. - Europees aansprakelijkheidsrecht door de voordeur: de aangescherpte verordening inzake ratingbureaus


Afgelopen 20 juni 2013 werd de Verordening inzake ratingbureaus uit 2009 (2009/1060/EG) aangescherpt. Daarbij is een aansprakelijkheid voor schade van beleggers en uitgevende instellingen – wier producten ongevraagd worden beoordeeld – als gevolg van een inbreuk op bepaalde regels uit de verordening, in het leven geroepen. De Europese wetgever heeft daarmee bij verordening een rechtstreekse grondslag gecreëerd voor buitencontractuele aansprakelijkheid van kredietbeoordelaars. Het is echter de vraag of dit claimende beleggers en uitgevende instellingen daadwerkelijk gaat helpen, aldus de schrijvers.
(WPNR 2013/6985, prof. mr. drs. M. Haentjens en mr. P.W. den Hollander)

Verder lezen
Terug naar overzicht