Naar de inhoud

Sign. - Europees bankentoezicht kijkt met belangstelling naar DNB-toezicht op gedrag en cultuur

Internationale toezichthouders, waaronder de Europese bankentoezichthouders bij de ECB in Frankfurt, kijken met grote belangstelling naar het toezicht op gedrag en cultuur in de bestuurskamers van financiële instellingen zoals dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld bij DNB. Gebleken is dat de aandacht voor het gedrag en de cultuur in financiële instellingen een waardevolle aanvulling vormt op de meer traditionele vormen van toezicht. Veel toezichtproblemen en incidenten kennen een gemeenschappelijke gedragsoorzaak. Door deze tijdig aan de orde te stellen en maatregelen te nemen, kan voorkomen worden dat de financiële instelling in gevaar komt.