Sign. - Europees paspoort voor beheerders van European Venture Capital Funds en Social Entrepreneurship Funds per 22 juli 2013


In de aIfMD (2011/61/EU) is een uitzondering van de vergunningplicht opgenomen voor de zogenaamde kleine beheerder. Indien kleine beheerders dit wensen kunnen zij echter opteren voor een vrijwillige vergunning onder de aIfMD, of voor een registratie als beheerder ingevolge de Regulation on European Venture Capital Funds of de Regulation on European Social Euntrepreneurship Funds. Deze verordeningen zijn, net als de wet tot implementatie van de aIfMD, op 22 juli 2013 in werking getreden. Het doel van de verordeningen is verbetering van financieringsen groeimogelijkheden voor kleine en middelgrote ondernemingen en ondernemingen met een sociale doelstelling, door middel van het bieden van een Europees paspoort voor hun beheerders. De schrijver bespreekt op hoofdlijnen de reikwijdte, registratievereisten en doorlopende voorwaarden onder de verordeningen.
(Ondernemingsrecht 2013, 92, mr. M. Scheele)

Verder lezen
Terug naar overzicht