Sign. - Europees vennootschapsrecht: hoe verder?


De schrijfster biedt een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de harmonisatie van het Europees vennootschapsrecht medio 2012 en besteedt daarbij aandacht aan een aantal terreinen waarop EU-wetgeving te verwachten is die voor de notariële praktijk interessant is: grensoverschrijdende mobiliteit en Europese rechtsvormen en concernverhoudingen. Zij besteedt daarbij ook kort aandacht aan corporate governance. Ten slotte geeft zij een aantal alternatieven voor EU-wetgeving om harmonisatie van het vennootschapsrecht te bewerkstelligen.
(WPNR 2012/6950, mr. J. Roest)

Verder lezen
Terug naar overzicht