Sign. - Europese Commissie pakt dubbele heffing successiebelasting aan


De Europese Commissie heeft op 15 december een pakket maatregelen op het gebied van successiebelasting aangenomen. Hiermee wil de Commissie problemen met successiebelasting in grensoverschrijdende situaties aanpakken. De lidstaten kunnen hun nationale successiebelastingregels naar eigen inzicht vaststellen, op voorwaarde dat deze in overeenstemming zijn met de EU-voorschriften betreffende non-discriminatie en vrij verkeer. De Commissie stelt geen harmonisatie van de successiebelastingregels van de lidstaten voor. In plaats daarvan doet zij een aanbeveling voor een bredere en flexibelere toepassing van de nationale voorkomingsregelingen voor dubbele belasting, om zo tot een pragmatische, snelle en kosteneffectieve oplossing te komen voor de aanzienlijke fiscale lasten waarmee talrijke burgers worden geconfronteerd. 
De Commissie zal in overleg treden met de lidstaten om te garanderen dat de aanbeveling een passende follow-up krijgt. Zij is ook bereid om de lidstaten te helpen om hun successiebelastingwetgevingen in overeenstemming te brengen met het EU-recht. Over drie jaar zal de Commissie een evaluatieverslag opstellen over de ontwikkelingen ter zake en op basis daarvan beslissen of er verdere stappen moeten worden ondernomen op nationaal of EU-niveau.

(Europese Commissie)

Verder lezen
Terug naar overzicht