Sign. - Europese maatregelen tegen short selling


Op 1 november jl. is de Europese short selling verordening in werking getreden (Verordening nr. 236/2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps), waarmee een eind moet komen aan de onderlinge verschillen in Europa bij de aanpak van short selling. De verordening kent een doorlopende meldingsplicht voor short posities, permanente beperkingen aan short selling en een geharmoniseerd kader waarbinnen nationale noodmaatregelen in de toekomst genomen dienen te worden. De schrijver bespreekt de voor en nadelen en risico's van short selling en de nieuwe verordening met de daarbij behorende gedelegeerde verordeningen.
(Ondernemingsrecht 2012, 106, mr. J. Jorritsma)

Verder lezen
Terug naar overzicht