Sign. - Faillissement bij levering onder opschortende voorwaarde


De schrijver behandelt de gevolgen van een faillissement van de vervreemder die onder opschortende voorwaarde een goed levert. In hoeverre moet deze beschikkingsbevoegd zijn op het moment dat de opschortende voorwaarde in vervulling gaat? Bij bespreking van deze vraag beperkt de schrijver zich tot goederen waarvoor de wet bij overdracht notariële tussenkomst voorschrijft.
(WPNR 2013/6959, mr. dr. M.M.G.B. van Drunen)

Verder lezen
Terug naar overzicht