Sign. - Faillissement, overname werknemers, informatieplicht werknemer bij sollicitatie, verzwijgen arbeidsongeschiktheid, ontbinding


Werkneemster is in dienst bij Serin sinds 15 oktober 2007. De tweede arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op 14 oktober 2009. In maart 2008 wordt bij de werkneemster Boulimia vastgesteld. Medio 2008 volgt zij één dag in de week therapie, maar zij compenseert de gemiste uren op een ander tijdstip. Zij werkt in een klein team en haar leidinggevende is hiervan op de hoogte. In verband met een duidelijk geïndiceerde therapie gedurende vijf dagdelen per week, wordt zij met ingang van 11 november 2008 volledig arbeidsongeschikt verklaard. Op 2 december 2008 wordt Serin in staat van faillissement verklaard, waarna de curator de arbeidsovereenkomst opzegt. De curator laat weten dat een derde partij interesse heeft in overname van (een deel van) Serin en uiteindelijk dat een deel van de ex-werknemers een contract zal worden aangeboden door ACAI. Ook werkneemster krijgt een nieuw contract aangeboden, gaat naar de voorlichtingsbijeenkomst en krijgt het door haar ondertekende contract ondertekend retour. Na zes weken ontslaat de werkgever de werkneemster op staande voet omdat zij haar arbeidsongeschiktheid zou hebben verzwegen. De werkgever verzoekt om ontbinding (voor zover vereist) van de arbeidsovereenkomst en de werkneemster vordert loondoorbetaling in kort geding. In kort geding oordeelt de kantonrechter dat de werkneemster ervan uit mocht gaan dat ACAI voldoende geïnformeerd was over haar arbeidsongeschiktheid en dat het voor risico van ACAI komt als zij zich niet voldoende heeft laten informeren. Vervolgens heeft ACAI het salaris over de eerste maand gewoon aan alle overgenomen werknemers betaald. Onder die omstandigheden is het niet waarschijnlijk dat de buitengerechtelijke vernietiging effect sorteert, noch dat het ontslag op staande voet stand zal houden. Na dit oordeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht