Sign. - Faillissementsaanvraag Ontvanger


Het toestemmingsvereiste van de Leidraad Invordering 2008 moet niet worden beschouwd als een constitutieve voorwaarde voor de mogelijkheid van het aanvragen van een faillissement door de ontvanger. Dit vereiste is daarom niet in de Invorderingswet zelf opgenomen. Het toestemmingsvereiste is bedoeld als een interne maatregel die een uniforme toepassing van de faillissementsaanvraag als invorderingsinstrument moet waarborgen. Dit neemt niet weg dat in het kader van de beoordeling van de faillissementsaanvraag kan worden getoetst of de ontvanger door het indienen of doorzetten van de aanvraag misbruik van bevoegdheid maakt. Dit kan onder andere het geval zijn indien de ontvanger de bevoegdheid om het faillissement aan te vragen zou gebruiken met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in het geval de ontvanger, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. Het ministerie van financiën heeft toestemming verleend voor de aanvraag van het faillissement van appellanten. Het standpunt van appellanten dat de ontvanger in strijd met zijn beleid heeft gehandeld door zonder de vereiste toestemming de faillissementen aan te vragen, kan daarom niet worden gevolgd. Dat de ontvanger de toestemmingsaanvragen niet heeft overgelegd, maakt het voorgaande niet anders. ook anderszins is niet komen vast te staan dat de ontvanger in redelijkheid niet tot het indienen en doorzetten van de faillissementsaanvragen had kunnen komen. Appellanten hebben nadat de ontvanger de verzoekschriften tot hun faillietverklaring had ingediend, om uitstel van betaling verzocht. De ontvanger heeft dat verzoek afgewezen nu niet de zekerheid werd verstrekt waar om bij herhaling was gevraagd en bovendien geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht