Sign. - Farkas: Verleggingsregeling niet van toepassing bij openbare verkoop mobiele loods


De bijdrage gaat over de toepassing van art. 199 lid 1 sub g Btw-richtlijn. Een lidstaat kan op grond hiervan een verleggingsregeling invoeren voor het geval van openbare verkoop van een onroerende zaak door een executieschuldenaar.

Nederland heeft dit geïmplementeerd in art. 12 lid 5 Wet OB 1968 jo art. 24ba sub e Uitv.besl. OB 1968. In de casus betrof het echter de openbare verkoop van een mobiele loods waarbij het uiteindelijk erop aankomt of deze wel kwalificeert als een onroerende zaak. Een verleggingsregeling voor de executoriale verkoop van roerende zaken kan worden gebaseerd op art. 199 lid 1 sub e Btw-richtlijn dat in Nederland is omgezet in art. 24ba sub d Uitv.besl. OB 1968, aldus auteur.

A.J. Blank, NTFR 2016(48) 2841

Verder lezen
Terug naar overzicht