Sign. - Financial assistance: einde in zicht?


De praktijk moet nog even (in elk geval tot 1 oktober 2012, wanneer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking zal treden) rekening blijven houden met art. 2:207c BW. Dat blijkt uit een vonnis van de Rechtbank Arnhem van 14 december 2011, waarin het toepassingsbereik van art. 2:207c BW ruim werd uitgelegd. Een vennootschap mag op grond van dit wetsartikel niet met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal zekerheden stellen. Volgens de rechtbank was al sprake van 'met het oog op' indien de vennootschap de verbonden zekerheid heeft verstrekt in een onlosmakelijke samenhang met een aandelenoverdracht waarbij de begunstigde van de zekerheidstelling betrokken is. De schrijver bespreekt het vonnis.
(JBN 2012, 39, mr. F.J. Oranje)

Verder lezen
Terug naar overzicht