Sign. - Financieel advies tussenpersoon


Scheepers c.s. verwijten SNS Bank dat zij is tekortgeschoten in de op haar rustende (bijzondere) zorgplicht door hen niet te waarschuwen voor de aan de door hen aangegane financieringsconstructie verbonden risico's, door een lening te verstrekken die niet verantwoord was en door zaken te doen met een tussenpersoon die handelde in strijd met art. 7 lid 1 Wte. Dat SNS Bank Scheepers c.s. onvoldoende zou hebben geïnformeerd ten aanzien van de aflossingsvrije hypothecaire geldlening zelf, hebben Scheepers c.s. onvoldoende gemotiveerd gesteld. Ten aanzien van de plicht van SNS om een zorgvuldig onderzoek te doen naar de kredietwaardigheid van Scheepers c.s. geldt dat SNS bij de beoordeling van de financieringsaanvraag mocht afgaan op de door Wagner & Partners verstrekte informatie. gelet op de in formatie over het vermogen van Scheepers c.s., welk vermogen aanzienlijk groter was dan het bedrag van de door SNS verstrekte geldlening, mocht SNS ervan uitgaan dat met de aan Scheepers c.s. te verstrekken aflossingsvrije hypothecaire geldlening geen sprake was van een onverantwoord risico van overkreditering. Daarmee heeft SNS aan haar zorgplicht jegens Scheepers c.s. ten aanzien van de verstrekking van de hypothecaire geldlening voldaan. Voor het aannemen van een verdergaande zorgplicht bestaat geen aanleiding. De vraag of Wagner & Partners als effectenbemiddelaar in strijd heeft gehandeld met de Wte, kan in het midden blijven. De rol van SNS was beperkt tot geldverstrekker en zij had geen betrokkenheid bij de advisering voor de effectentransacties of bij de uitvoering daarvan. Een eventueel door Wagner & Partners in dat verband met de Wte strijdig handelen kan SNS…

Verder lezen
Terug naar overzicht