Sign. - Financiële verslaggeving en Accountancy- wetgeving in het Wijzigingswetsvoorstel financiële markten 2014 en het consultatiedocument voorontwerp Wijzigingswet financiële markten 2015


 

De schrijver bespreekt de hoofdlijnen van de voorgestelde wijzigingen omtrent financiële verslaggeving en die betreffende de accountancywetgeving (Wab, Wta en Wtra) die het voorstel voor de Wijzigingswet 2014 en het consultatiedocument meebrengen, met inachtneming van de 1e en 2e Nota van Wijziging.

 

(Ondernemingsrecht 2013, 105, prof. mr. H. Beckman)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht