Sign. - Financiering geen deelneming maar banklening


Belanghebbende heeft als onderdeel van een syndicaat van banken in 2005 een lening verstrekt aan een beursgenoteerde vennootschap. Naar aanleiding van overleg tussen belanghebbende en deze vennootschap over een vervangende financiering, heeft laatstgenoemde onder andere een nieuwe vennootschap opgericht, waarin belanghebbende – samen met het consortium en via een fonds voor gemene rekening – aandelen heeft verkregen. Belanghebbende heeft het voordeel op deze aandelen in haar aangifte vennootschapsbelasting 2007 aangemerkt als vrijgesteld deelnemingsdividend. Het Hof 's-gravenhage oordeelt dat uit de vastgestelde feiten een discrepantie blijkt tussen wat partijen met deze deelneming hebben vormgegeven en wat zij in werkelijkheid hebben beoogd. Volgens het hof hebben partijen, met het samenstel van de door hen verrichte rechtshandelingen, in werkelijkheid beoogd een herfinanciering te bewerkstelligen van de in 2005 verstrekte lening. Het hof stelt vast dat hetgeen belanghebbende in 2007 heeft ontvangen als rente en terugbetaling op een geldlening moet worden aangemerkt, en wijkt in dezen af van de civielrechtelijke kwalificaties.

(Hof 's-Gravenhage 14 augustus 2012, nr. BK-11/00969, LJN BX7506)

Verder lezen
Terug naar overzicht