Sign. - Financiering van coöperaties: tussen efficiency en fairness


De schrijver bespreekt enige juridische aspecten van de financiering van coöperaties. Daarbij richt hij zich op het 'klassieke' gebruik van de coöperatie als ondernemingsvorm van overigens zelfstandige ondernemers die een of meer bedrijfsfuncties gezamenlijk hebben samengebracht in een coöperatie, zoals gebruikelijk is in de agrarische sector. In de praktijk zijn instrumenten ontwikkeld die volledig gebruik maken van de organisatievrijheid van het Nederlandse verenigings- en coöperatierecht. Coöperaties kunnen binnen de bestaande juridische kaders op innovatieve wijze worden gefinancierd, via verhandeling van vermogenstitels en ook met kapitaal dat van niet-leden afkomstig is. Daarbij is vanuit oogpunt van efficiency wel afstand gedaan van een aantal ideologische coöperatie beginselen. De schrijver is van mening dat het Nederlands coöperatierecht onderdak kan bieden aan deze innoverende coöperaties. Hij bespreekt verder een aantal ontwikkelingen met betrekking tot het aantrekken van eigen vermogen door coöperaties. Ten slotte gaat de schrijver in op de SCE, de Europese Coöperatieve Vennootschap, die een governance structuur bevat die het juridisch mogelijk maakt investeerders te betrekken bij de eigen vermogensvorming.
(Ondernemingsrecht 2012, 81, mr. dr. G.J.H. van der Sangen)

Verder lezen
Terug naar overzicht