Sign. - Fiscaal partnerschap, de eigen woning en alimentatie in 2012


De eigen woning en de aftrekbaarheid van de verschuldigde en betaalde hypotheekrente blijft een punt van aandacht in (echt)scheidingssituaties. Per 1 januari 2011 zijn de regels voor het fiscale partnerschap gewijzigd. Per 1 januari 2012 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. In dit artikel wordt daar aandacht aan besteed, tegen de achtergrond van de in de afgelopen jaren verschenen fiscale jurisprudentie over de eigenwoningrente en onderhoudsverplichtingen. De fiscale behandeling van de betaling van rente in verband met de eigen woning bij samenlevers en gehuwden staat daarbij centraal en dan met name de situatie waarin sprake is van een woning in gezamenlijke eigendom (50/50), waaruit een of beide bewoners na het verbreken van de samenleving vertrekken. Allereerst komt aan de orde hoe de situatie is tijdens de samenleving. Daarna gaat de auteur in op de gevolgen van het vertrek voor het fiscaal partnerschap en de toepassing van de eigenwoningregeling. Verder wordt bezien of een fiscaal voordeel kan worden behaald in verband met het na uiteengaan geheel of gedeeltelijk doorbetalen van hypotheekrente.

(mr. A. Roelvink-Verhoeff, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2012/7-8, p. 141)

Verder lezen
Terug naar overzicht