Sign. - Fiscale aanpassingen naar aanleiding van de Europese richtlijn voor beleggingsinstellingen (UCITS IV)


Onlangs is het wetsvoorstel goedgekeurd ter implementatie van de Europese richtlijn inzake de regulering van Instellingen voor Collectieve Belegging in Effechten (ICBE, in het Engels UCITS). Het doel van de UCITSrichtlijn is om een Europese markt voor beleggingsinstellingen te creëren. Daarbij staan de uniforme en geharmoniseerde bescherming van beleggers en de voordelen van schaalvergroting centraal. Belangrijke kenmerken van UCITS zijn dat zij alleen mogen beleggen in verhandelbare effecten en andere liquide financiële activa, dat zij in beginsel open-end beleggingsinstellingen zijn en dat zij kapitaal aantrekken van een breed publiek. In het wetsvoorstel zijn twee fiscale aanpassingen opgenomen. Deze aanpassingen zien op (i) een nieuw lid bij art. 4 AWR, inhoudende dat Nederlandse vermogensbeheerders in andere EU-lidstaten UCITS kunnen opzetten en deze vanuit Nederland kunnen beheren, en (ii) de aandeelhouderseisen in het regime van de fiscale beleggingsinstelling ex. art. 28 Wet Vpb 1969. De auteur bespreekt eerst de achtergrond van de UCITS-richtlijn, daarna de vierde aanpassing van deze richtlijn en vervolgens de wetswijzigingen. Tot slot concludeert hij dat de fiscale wetswijzigingen een stimulans zijn, maar niet voldoende om Nederland daadwerkelijk een prominente rol te geven op de Europese asset-managementmarkt. (WFR nr. 6918, 25 augustus 2011, L.P. Woltring)

Verder lezen
Terug naar overzicht