Sign. - Fiscale eenheid in de Vpb (deel II): gevolgen van het verbreken van de fiscale eenheid


In deel I van zijn tweeluik stond auteur stil bij wat een fiscale eenheid (voor de vennootschapsbelasting) nu precies inhoudt en onder welke voorwaarden deze kan worden aangegaan. Thans besteedt hij aandacht aan de fiscale gevolgen van het al dan niet vrijwillig verbreken van een fiscale eenheid waardoor de vennootschappen weer zelfstandig belastingplichtig worden.

Daarbij komen o.m. aan bod verplichte herwaardering van vermogensbestanddelen, de tegenbewijsregeling, vrijval van de herinvesteringsreserve, dotatie van de herwaarderingswinst aan de herinvesteringsreserve, de fictieve vervreemding na afboeking van de herinvesteringsreserve…

Verder lezen
Terug naar overzicht