Sign. - Fiscale grensverkenning binnen een convenant horizontaal toezicht


Horizontaal toezicht bestaat sinds 2005 en wordt in toenemende mate ook toegepast op het MkB. De auteur behandelt de vraag of de belastingplichtige binnen horizontaal toezicht nog fiscaal grensverkennend mag opereren. Zij behandelt eerst het karakter van horizontaal toezicht, waaronder de verplichting van de belastingplichtige fiscaal relevante informatie zo spoedig mogelijk te melden aan de Belastingdienst en het wederzijdse vertrouwen dat partijen in elkaar hebben gesteld. Vervolgens gaat zij in op het spanningsveld tussen dat vertrouwen en fiscale grensverkenning door de belastingplichtige, waarbij zij de omstandigheden aangeeft die fiscale grensverkenning binnen horizontaal toezicht kunnen rechtvaardigen.
(MBB 2013, 1, E.A.M. Huiskers-Stoop)

Verder lezen
Terug naar overzicht