Sign. - Flex-BV wetgeving stimulans voor turboliquidaties


De schrijver bespreekt de invloed van de invoering van de flex-bv wetgeving voor de ontbinding van bv's. Zij kunnen als gevolg van de nieuwe wetgeving vaker gebruik maken van de mogelijkheid een turboliquidatie toe te passen. Wanneer er baten zijn en een positief eigen vermogen, dan kunnen de baten worden uitgekeerd aan de aandeelhouder(s), mits er geen wettelijke of statutaire reserves zijn. Het gevolg is dat de rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft, waardoor de bv op dat tijdstip onmiddellijk ophoudt te bestaan. In de praktijk kan een turboliquidatie ertoe leiden dat men nog voor einde boekjaar een vennootschap kan laten ophouden te bestaan, wat op grond van bijvoorbeeld fiscale redenen wenselijk kan zijn. Voor nv's geldt het gunstige regime niet, maar een 'snelle' omzetting in een bv zou uitkomst kunnen bieden.
(JBN 2013, 26, mr. H. Koster)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht