Sign. - Flexibeler regeling zeggenschapsrechten bij vruchtgebruik en pandrecht op aandelen


De flexibilisering van het bv-recht heeft ook een wijziging van het stemrecht en het vergaderrecht bij vruchtgebruik en pandrecht op aandelen met zich gebracht. De schrijver bespreekt deze herziene regels. Een voor de praktijk belangrijke codificatie is dat de toekenning van het stemrecht aan de pandhouder en de vereiste goedkeuring, onder opschortende voorwaarde kan worden verleend. op één punt kan de wettelijke regeling nog flexibeler: de schrijver doet een voorstel voor een flexibeler stemrechtregeling bij vruchtgebruik op aandelen.
(TvOB 2012, nr. 6, p. 208, mr. H. Koster)

Verder lezen
Terug naar overzicht