Sign. - Flexibeler waardebepaling van aandelen na invoering Flex-BV


De waardebepaling van aandelen wordt flexibeler na invoering van de flex-bv. De wet biedt voortaan de mogelijkheid in de statuten voor overdracht van aandelen een van de waarde van de aandelen afwijkende prijsvaststellingsregeling vast te leggen. Die regeling kan leiden tot een prijs die lager is dan de waarde van de aandelen. Hiervoor is wel de instemming van de aandeelhouder vereist. Voordeel daarvan is dat een statutaire regeling goederenrechtelijk effect heeft. Nadeel is dat de regeling openbaar wordt vanwege deponering van de statuten bij het handelsregister. In het kader van een geschillenregeling kan de rechter een waardevaststellingsregeling ten aanzien van de aandelen op basis van statuten of een overeenkomst terzijde stellen voor zover toepassing daarvan tot een onredelijke prijs zou leiden.
(JBN 2012, 56, mr. dr. B. Snijder-Kuipers)

Verder lezen
Terug naar overzicht