Naar de inhoud

Sign. - Formele ANBI-vereisten: alert notariaat of inzet computer?

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) moet aan diverse formele en materiële vereisten voldoen. Zie art. 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en Hoofdstuk 1A Uitvoeringsregeling AWR (UAWR). De notaris speelt – in verband met de verkrijging en het behoud van de ANBI-status – m.n. een belangrijke rol bij de vervulling van de formele vereisten.

Auteur stelt in zijn bijdrage dat deze rol van notaris grotendeels zou moeten worden overgenomen door een geautomatiseerd systeem. Dat komt volgens hem de efficiëntie en transparantie jegens donateurs ten goede. Hij staat stil bij de ANBI-vereisten van achtereenvolgens art. 1a lid 1 sub a UAWR (winstoogmerk), art. 1a lid 1 sub b UAWR (algemeen belang), art. 1a lid 1 sub c UAWR (beschikkingsmachtcriterium), art. 1a lid 1 sub d UAWR (bestedingsvereiste), art. 1a lid 1 sub e UAWR (beloningscriterium), art. 1a lid 1 sub f UAWR (beleidsplan), art. 1a lid 1 sub g UAWR (beheerkosten), art. 1a lid 1 sub h UAWR (liquidatiesaldo), art. 1a lid 1 sub i UAWR (administratievereiste) en art. 1a lid 1 sub j UAWR (publicatieverplichting).

S.J.C. Hemels, FBN 2017(9) 35

Wetgevingart. 5b AWR
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsOverig
Publicatiedatum05-10-2017
Nummer2017/0811