Sign. - Forumkeuze


Werkneemster verricht haar werkzaamheden in Nederland en woont in Nederland. In de arbeidsovereenkomst staat dat een geschil ‘will be settled exclusively by arbitration before the Court of the Netherlands Antilles on Curacao’. Deze bepaling wordt door het Gerecht van de Nederlandse Antillen zo uitgelegd dat partijen met betrekking tot een geschil forum hebben gekozen op de Nederlandse Antillen. Werkgever dient bij het Gerecht van de Nederlandse Antillen een verzoekschrift in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werkneemster. Het Gerecht oordeelt dat nu (i) de arbeid in Nederland wordt verricht en (ii) werkneemster in Nederland woont ongeschreven interregionaal bevoegdheidsrecht bepaalt dat het Gerecht onbevoegd is kennis te nemen van het ontbindingsverzoek nu werkgever het verzoek heeft ingediend en werkneemster niet akkoord gaat met het Nederlands-Antilliaanse forum. Dit gelet op het algemene uitgangspunt van de Nederlandse-Antilliaanse wetgever dat de werknemer als doorgaans zwakkere partij bij de arbeidsovereenkomst dient te worden beschermd. Die bescherming komt de werknemer ook toe bij zijn processuele belangen als de onderhavige.

(Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen 15 januari 2009, LJN BH1543) 

(Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen 15 januari 2009, LJN BH1543)

Verder lezen
Terug naar overzicht