Sign. - Fusie van de flex-BV


Bij de inwerkingtreding van de wetgeving met betrekking tot de flex-bv, is ook de regelgeving met betrekking tot fusies gewijzigd. Reden voor deze aanpassing is vooral het feit dat de wetgever het van groot belang achtte bepalingen op te nemen ter bescherming van de houders van winstrechtloze en/of stemrechtloze aandelen in een bv die de verdwijnende vennootschap is. De schrijver bespreekt de meest relevante wijzigingen en gaat daarbij voornamelijk in op de uittreedregeling van art. 2:330a BW en de invloed die deze regeling heeft op de andere bepalingen uit de fusiewetgeving. Andere wijzigingen zien met name op de besluitvorming rondom de fusie. Ten slotte is er nog een aantal wijzigingen van meer technische aard.
(TvOB 2013, nr. 1, p. 17, mr. G.C. van Eck)

Verder lezen
Terug naar overzicht