Sign. - Gaan wij naar een centraal aandeelhoudersregister?


In zijn brief van 27 oktober 2011 aan de Tweede Kamer heeft de minister van Veiligheid en Justitie een reactie gegeven op de initiatiefnota van de kamerleden groot en Recourt van 26 januari 2011 (32 608, nr. 2 en 3). Het doel van de initiatiefnota was een bijdrage te leveren aan het tegengaan van fraude met bv's en niet-beursgenoteerde NV's. Het in het leven roepen van een centraal en openbaar aandeelhoudersregister zou een middel zijn om het instrumentarium van de notaris te verbeteren, met als doel het vergroten van transparantie in het rechtsverkeer en het daarmee voorkomen van strafbare praktijken rondom BV's. De schrijver bespreekt het rechtskarakter van het aandeelhoudersregister, de rol van de notaris daarbij en in hoeverre het wenselijk is een centraal aandeelhoudersregister te houden. Ook stelt hij de vraag voor wie het register toegankelijk zou moeten zijn en bij wie de verantwoordelijkheid zou moeten liggen voor de juistheid van de inschrijving in het register.

Verder lezen
Terug naar overzicht