Sign. - Gebrek in notariële akte


Volgens art. 45 lid 2 Wna is de notaris bevoegd kennelijke schrijffouten en misslagen in de tekst van een akte te verbeteren ook na het verlijden daarvan. in de memorie van toelichting van dit artikel staat dat met het woord "kennelijk" wordt aangegeven dat het objectief duidelijk moet zijn dat het om een schrijffout of misslag gaat. Volgens de memorie van toelichting mag de akte dus geen andere inhoud krijgen. Bij lezing van de passage onder het kopje "Hypotheekverlening" in de hypotheekakte van 5 maart 2004 is voor iedereen direct duidelijk en kenbaar dat die passage niet goed loopt. Het is duidelijk dat de oorzaak daarvan het ontbreken van de naam van de debiteur achter het woordje "van" in de vierde regel van die passage is. De vermelding daarvan lijkt de bedoeling te zijn geweest, maar is abusievelijk nagelaten. Dat die niet-vermelding van de naam van de debiteur ook een "kennelijke" fout of "kennelijke" misslag betreft als bedoeld in art. 45 lid 2 Wna kan echter niet gezegd worden. Door de toevoeging van het woordje "hem", dat zou verwijzen naar de hypotheekgever, zodat eiseres een recht van hypotheek zou verkrijgen op al hetgeen zij van de hypotheekgever te vorderen heeft, achter het woordje "van" krijgt de hypotheekakte een andere inhoud. Door die toevoeging wordt de geldschuld waarvoor de hypotheek werd gevestigd, op een andere wijze aangeduid dan oorspronkelijk het geval was. Dit klemt met name nu de in een hypotheekakte genoemde hypotheekgever ook voor de schuld van een ander een hypotheek kan verlenen en achter het woordje "van", naar gedaagde terecht heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht