Sign. - Gebruik meisjesnaam na huwelijk


De Turkse V trouwt in 1996 gehuwd en moet dan de achternaam van haar echtgenoot in gebruik nemen. V gebruikt die naam – conform het Turks civiel recht – in officiële documenten. Daarnaast maakt V echter ook gebruik van haar meisjesnaam, aangezien zij onder die naam bekend is in het academische en professionele leven. In 2005 dient V een verzoek in om enkel gebruik te mogen maken van haar meisjesnaam. Dit verzoek wordt in 2006 definitief afgewezen.
V dient een klacht in bij het EHRM, stellende dat zij op basis van geslacht gediscrimineerd wordt, nu zij als vrouw haar eigen achternaam niet meer mag hanteren.
Het EHRM stelt voorop dat de klacht gelijk is aan de klacht in de procedure Ünal Tekeli vs. Turkey. In die procedure wenste de vrouw, evenzeer om professionele redenen, alleen haar eigen naam – en niet de combinatie van haar naam en die van haar echtgenoot – te dragen. Het EHRM oordeelde toen dat sprake was van discriminatie.
In dat kader acht het EHRM de volgende omstandigheden relevant:
- in Europa wordt de gelijkstelling van de geslachten van groot belang geacht;
- de lidstaten hebben consensus bereikt dat vrouwen hun familienaam kunnen kiezen;
- Turkije is het enige land dat gehuwde koppels verplicht – ongeacht hun eigen keuze – om de naam van de man te dragen, waardoor de vrouw haar achternaam verliest.
De overweging van de Turkse autoriteiten dat deze verplichting van een traditie afstamt waarbij de familie-eenheid wordt benadrukt door het dragen van dezelfde naam, acht het EHRM niet doorslaggevend. Volgens het EHRM kan een dergelijke eenheid ook bewerkstelligd worden in het geval de…

Verder lezen
Terug naar overzicht