Sign. - Geconsolideerde afwikkeling faillissementen


Arrest van 31 mei 2011: De rechter-commissaris heeft de bevoegdheid goed te keuren dat de faillissementen van twee of meer vennootschappen geconsolideerd worden afgewikkeld. nu een wettelijke grondslag voor deze wijze van afwikkelen (nog) ontbreekt, moet van geval tot geval bekeken worden welke gevolgen, die zo goed mogelijk in de bestaande wettelijke regelingen passen, een geconsolideerde afwikkeling heeft. in dit geval moet ervan worden uitgegaan dat de rechter-commissaris heeft goedgekeurd dat de faillissementen van failliet en ABi door de curator geconsolideerd worden afgewikkeld. De geconsolideerde afwikkeling brengt in dit geval mee dat de faillissementen worden afgewikkeld alsof er slechts één failliete vennootschap met één failliete boedel was. Dat betekent dat ook al was de onderhavige overeenkomst destijds gesloten tussen ABi en X zodat failliet daaruit aanvankelijk geen vorderingsrecht had, door de geconsolideerde afwikkeling de vordering van ABi in de samengesmolten boedel van ABi en geïntimeerde is komen te vallen, zodat de curator die vordering als curator in het faillissement van zowel ABi als van failliet tegen X kan instellen. X stelt echter een voor verrekening vatbare tegenvordering te hebben op ABi waardoor de vordering van ABi door verrekening teniet is gegaan. X mag deze tegenvordering ook tegenwerpen aan (de curator van) failliet, nu er geen aanleiding is een schuldenaar van één van de failliete boedels met een tegenvordering op één van die boedels als gevolg van de geconsolideerde afwikkeling te beperken in zijn recht op verrekening. Het beschouwen van de failliete boedel als één boedel aan de actiefzijde brengt in dit opzicht mee dat de boedels aan de passiefzijde als één boedel moeten worden beschouwd. Arrest van 22 november 2011: Art…

Verder lezen
Terug naar overzicht