Sign. - Gedwongen financiering van een enquête door een van tekortschieten beschuldigde bestuurder? Het kan!


De schrijver bespreekt de beschikking van de Ondernemingskamer inzake Van Lier-Van der lans BV (LJN BY7940, de Ondernemingskamer heeft het onderzoek in deze zaak inmiddels beëindigd (LJN BZ9696), red.), die interessant is vanwege de innovatieve wijze waarop onmiddellijke voorzieningen worden ingezet. Met de bevolen onmiddellijke voorzieningen beoogt de Ondernemingskamer het ongestoorde verloop van de enquête te waarborgen. Een bestuurder/aandeelhouder wordt veroordeeld zekerheid te stellen voor de kosten van de enquête, op straffe van verbeurte van een dwangsom. aanleiding hiervoor is dat de bestuurder/aandeelhouder vermoedelijk op onbehoorlijke wijze haar bestuurstaak heeft verricht. De schrijver gaat in op de vraag hoe de continuïteit van een enquête in gevaar kan komen en hoe hier in eerdere gevallen mee om is gegaan, welke onmiddellijke voorzieningen de Ondernemingskamer (niet) kan treffen, de vraag of de onderhavige beschikking binnen deze grenzen blijft en de passendheid van de getroffen voorzieningen.
(Bb 2013, nr. 6, p. 39, mr. F. Eikelboom)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht