Sign. - Geen aanspraak curator


De betalingsopdrachten die admo lighting op 23 februari 2011 heeft gegeven ten laste van de bankrekening van failliet, hadden door de bank niet mogen worden uitgevoerd omdat de rekening had moeten zijn geblokkeerd. Doordat de opdracht toch is uitgevoerd, heeft de boedel in beginsel een vordering gekregen op de bank. Niet in geschil is echter dat het tegoed op de bankrekening voor het faillissement aan de bank was verpand, met als gevolg dat er in dit geval geen vordering van de boedel op de bank is ontstaan. Het gevolg van de uitvoering van de betalingsopdracht was dat het saldo op de rekening, dat aan de bank was verpand, is verminderd ten laste van de bank. De boedel is als gevolg van de ten onrechte verrichte afboeking niet verarmd. Vervolgens heeft admo lighting de afboeking klaarblijkelijk ongedaan willen maken door het afgeboekte bedrag op de rekening van failliet terug te storten. Dat hieraan een afspraak tussen admo lighting en de bank ten grondslag lag of dat admo lighting een bepaalde bedoeling had, die meebrengt dat admo lighting het bedrag ten behoeve van de bank heeft teruggeboekt, is niet gebleken of aannemelijk geworden, te meer nu de bank betwist dat admo lighting de herstelboeking op advies of in opdracht van de bank heeft uitgevoerd. De overboeking door admo lighting op de rekening van failliet wordt dan ook, anders dan de bank betoogt, gekwalificeerd als een betaling aan failliet, hoezeer die betaling, wat de bank betreft, niet voor failliet bestemd was. De bank beroept zich erop dat de curator misbruik maakt van zijn recht, althans in strijd handelt met hetgeen in het maatschappelijk verkeer als betamelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht