Sign. - Geen gefaseerde afbouw partneralimentatie


De man verzoekt om een gefaseerde afbouwregeling van zijn alimentatieverplichting. Het hof is van oordeel dat zulks in dit geval niet in de rede ligt, omdat:
- de vrouw 31 jaar oud was toen het huwelijk tussen partijen werd gesloten;
- uit het huwelijk van partijen drie kinderen zijn geboren en de vrouw meer dan de man was belast met hun opvoeding en verzorging;
- de taakverdeling binnen het huwelijk traditioneel was: de man was fulltime werkzaam en zorgde voor het gezinsinkomen, de vrouw nam de zorg voor de kinderen op zich;
- de vrouw uitsluitend vóór voor het huwelijk (als kleuterleidster) heeft gewerkt. Daardoor, en het gegeven dat de vrouw 53 jaar oud was ten tijde van de echtscheiding (het huwelijk heeft 22 jaar geduurd), is zij niet in staat geweest om zich een inkomen te verwerven waarmee ze in haar eigen levensonderhoud kon voorzien. Het huwelijk heeft dan ook haar verdiencapaciteit negatief beïnvloed;
- de vrouw thans 78 jaar oud is;
- de man de vrouw ten tijde van de echtscheiding en op het moment dat hij met pensioen ging heeft beloofd aan zijn onderhoudsverplichtingen jegens haar te zullen blijven voldoen.
Het hof voegt hieraan toe, gezien de huidige hoge leeftijden van partijen en de broze gezondheid van de man, het in het belang van partijen te vinden dat de eerstkomende jaren geen voor beiden belastende procedures plaatsvinden. Het hof is dan ook van oordeel dat de onderhoudsverplichting van de man dient voort te duren tot 1 januari 2017 met bepaling dat deze termijn op verzoek van de vrouw kan worden verlengd.

(Gerechtshof Amsterdam 27 september 2012, LJN BY1815…

Verder lezen
Terug naar overzicht