Sign. - Geen geldig relatiebeding/concurrentiebeding


In het tussenvonnis van 26 maart 2008 is werknemer toegelaten te bewijzen dat zijn functie zo ingrijpend is veranderd, dat daardoor het relatiebeding/concurrentiebeding tussen partijen aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. Om dat bewijs te leveren heeft werknemer zichzelf en drie andere getuigen naar voren gebracht. Werkgever heeft in contra-enquête twee getuigen doen horen. De kantonrechter oordeelt dat op grond van verklaringen van twee getuigen van werknemer, in samenhang met de door werknemer als partijgetuige afgelegde verklaring, is komen vast te staan dat de functie van werknemer, zowel wat betreft taken als bevoegdheden, vanaf 2001 een zodanige wijziging heeft ondergaan ten opzichte van de functie die werknemer in de daaraan voorafgaande periode bekleedde, dat het relatiebeding/concurrentiebeding een wezenlijk ruimer of inhoudelijk ander bereik heeft gekregen dan hetgeen partijen bij het aangaan van het beding in redelijkheid konden verwachten. Uit hetgeen door de getuigen in contra-enquête is verklaard kan geen bewijs worden afgeleid voor de stelling van werkgever, dat de functie van werknemer geen wijziging heeft ondergaan en dat hij zowel in zijn functie van productmanager als van hoofd inkoop steeds dezelfde werkzaamheden heeft verricht. De kantonrechter verklaart daarom voor recht dat er geen geldig relatiebeding/concurrentiebeding tussen werkgever en werknemer is overeengekomen. (Ktr. Haarlem 8 april 2009, LJN BI1748)

Verder lezen
Terug naar overzicht