Sign. - Geen grond voor uitstel executieveiling


In art. 516 lid 1 Rv is voorgeschreven dat de openbare verkoop bekend moet worden gemaakt door aanplakking volgens plaatselijk gebruik en door aankondiging in een plaatselijk verspreid dagblad. aanplakking heeft niet plaatsgevonden. Namens de notaris is echter gesteld dat aanplakking in de regio Gelderland niet gebruikelijk is. Nu verzoekster dat niet gemotiveerd heeft betwist, dient daarvan te worden uitgegaan. Verder is de openbare verkoop op de gebruikelijke manier aangekondigd op internet (www.veilingbiljet.nl). Onder deze omstandigheden is geen sprake van een schending van art. 516 Rv (die tot verplaatsing van de veilingdatum moet leiden). Ten tijde van de totstandkoming van art. 516 Rv bestond internet nog niet. Dat de veiling op internet wordt aangekondigd is in art. 516 Rv derhalve niet verdisconteerd. Verder wordt met aankondiging op internet een groter koperspubliek bereikt dan door middel van aanplakking. adverteren op internet kan derhalve meer bijdragen aan het maximaliseren van de veilingopbrengst dan aanplakking. Onder deze omstandigheden is het achterwege laten van aanplakking niet strijdig met (doel en strekking van) art. 516 Rv. Ter zake van de vraag of de volledige veilingvoorwaarden ex art. 517 lid 1 Rv zijn toegezonden en neergelegd geldt dat in de door de notaris vastgestelde veilingvoorwaarden die zijn toegezonden en neergelegd, onder II is bepaald dat op de openbare verkoop van toepassing zijn de algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen X. Deze algemene Veilingvoorwaarden zijn niet toegezonden en neergelegd. Er is echter geen sprake van een schending van art. 517 Rv die tot verplaatsing van de veilingdatum moet leiden, nu de door de notaris gepasseerde akte vermeldt dat en waar een afschrift van…

Verder lezen
Terug naar overzicht