Sign. - Geen grond voor uitstel executieveiling (ii)


Art. 517 lid 1 Rv bepaalt slechts een termijn van toezending van de veilingvoorwaarden, te weten acht dagen voorafgaand aan de executieverkoop. De veilingvoorwaarden zijn op 10 februari 2012 bij exploot aan verzoeker betekend en bij aangetekende brief van 10 februari 2012 aan de beslagleggers verzonden. Daarmee zijn de veilingvoorwaarden tijdig aan de beslagleggers toegezonden. De stelling dat ze acht dagen van tevoren moeten zijn ontvangen, vindt geen steun in de wet. Verder blijkt uit de akte houdende veilingvoorwaarden dat ze ter inzage zijn gelegd ten kantore van de executienotaris. Er is voldaan aan de in art. 517 lid 1 Rv opgenomen vereisten. De notaris heeft in navolging van de beschikking van de Vrzngr. Rb. Utrecht van 16 januari 2012 (LJN BV3852) het plaatselijk gebruik omtrent aanplakken onderzocht en vastgesteld dat aanplakking niet gebruikelijk is in deze regio. Verder heeft de notaris in navolging van voornoemde beschikking naast een advertentie in het dagblad De Gelderlander een advertentie in het (gratis verspreide) huis-aan-huisblad De Rijnpost geplaatst. In aanvulling daarop heeft de notaris de executoriale verkoop op de internetsite www.veilingbiljet.nl kenbaar gemaakt. Zo is op voldoende wijze de veiling bekendgemaakt bij een zo groot mogelijk (plaatselijk) publiek (in én buiten de regio), wat in overeenstemming met het doel en de strekking van art. 516 Rv moet worden geacht. Gelet hierop is niet aannemelijk geworden dat een zo hoog mogelijke opbrengst van het te veilen object niet gegarandeerd is, dan wel dat lager gerangschikte hypotheekhouders en/ of opvolgende beslagleggers tekort zouden worden gedaan. Het verzoek tot uitstel van de veiling wordt afgewezen…

Verder lezen
Terug naar overzicht