Sign. - Geen informatieverplichting ouder jegens andere ouder over 12-jarig meisje


M en V zijn in 1987 met elkaar gehuwd, uit welke huwelijk drie (inmiddels meerderjarige) kinderen zijn geboren. In 1992 is het huwelijk van partijen door echtscheiding ontbonden. Nadien komen M en V weer bij elkaar, uit welke affectieve relatie op 1998 dochter D wordt geboren. M heeft D in 2001 erkend. V mishandelt D, als gevolg waarvan D sinds september 2006 bij M verblijft. V heeft sinds maart 2007 geen contact meer met D.
Op 28 mei 2008 bepaalt de rechtbank de hoofdverblijfplaats van D bij M. Vier maanden later verkrijgt M het eenhoofdig gezag over D.
Op 2 september 2009 legt de kinderrechter aan M de verplichting op om telkens in de maanden januari en juli van ieder jaar V schriftelijk te informeren over de ontwikkelingen van D op het gebied van gezondheid, schoolprestaties, vrijetijdsbesteding en sociaal leven, daaronder begrepen het toezenden van recente foto's en afschriften van schoolrapporten van D. Hiertegen gaat M in beroep.
Het hof stelt vast dat het hier gaat om de wettelijk verplichte informatieverschaffing van M aan V over een bijna 13-jarig meisje, dat niet alleen zelf aangeeft dat niet te willen omdat ze geen contact wenst met haar moeder, maar daarvan ook last heeft doordat zij daarover piekert, slecht slaapt (wat zijn weerslag heeft op schoolprestaties) en zich onveilig voelt. De belangen van V om nog enig contact met D te hebben (via de door M te verstrekken informatie), moeten hier wijken voor het belang van D, die geen enkel contact meer wenst en aankan (ook niet via de informatieverschaffing door M, die feitelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht