Sign. - Geen instemmingsrecht bij wijziging targets bonusregeling


Deze uitspraak betreft het hoger beroep in het kort geding dat de OR van KPN Retail initieerde inzake het instemmingsrecht over wijziging van de targets van een bonusregeling (zie voor de inhoud en de uitkomst van deze zaak in eerste instantie TAP Signaleringen, TAP 2009, 1, p. 43-44). De werknemers van KPN Retail komen in aanmerking voor een prestatiebonus conform het zogeheten lsquoPayplanrsquo. Om voor een (maandelijkse) bonus op basis van dit plan in aanmerking te komen, moet een werknemer minimaal 75% van de vastgestelde omzettarget behalen. Op enig moment is besloten dit te verhogen tot 85%. In kort geding oordeelde de kantonrechter dat hiermee géén wijziging werd aangebracht in de beloningssystematiek en de OR derhalve geen instemmingsrecht toekwam. Het hof bekrachtigt dit vonnis en oordeelt dat de mogelijkheid dat de verhoogde drempel resulteert in het niet behalen hiervan door individuele werknemers, met als gevolg onvoldoende punten voor dat target, onvoldoende is om te oordelen dat door het besluit de toegang tot (een deel van) de in het Payplan neergelegde regeling voor een bepaalde groep werknemers is gewijzigd. Daarom is geen sprake van een wijziging van een beloningssysteem in de zin van art. 27 lid 1 sub c WOR. (Hof rsquos-Gravenhage 30 juni 2009, «JAR» 2009/199, «JIN» 2009/573 en RAR 2009, 124, lsquoKPN Retailrsquo)

(Hof ’s-Gravenhage 30 juni 2009, «JAR» 2009/199, «JIN» 2009/573 en RAR 2009, 124, ‘KPN Retail’)

Verder lezen
Terug naar overzicht