Sign. - Geen marktmanipulatie


 

Vraag is of eiser met de verspreiding van de twee e-mailberichten art. 5:58 lid 1 aanhef en onder d Wft (het verbod op marktmanipulatie) heeft overtreden. Eisers betoog dat van de door hem verspreide berichten geen onjuist of misleidend signaal uitging, slaagt. De rechtbank overweegt dat sprake is van marktmanipulatie als een persoon welbewust informatie verspreidt waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is omtrent het aanbod van, de vraag naar of de koers van de financiële instrumenten. Op zich kan een als feit gepresenteerde mening misleidende informatie opleveren. Eisers positie binnen Mf Global UK limited was echter niet zodanig gezaghebbend binnen de sector dat er van zijn berichten een zodanig vertrouwen uitging dat deze als feiten beschouwd konden worden. Het doet er niet toe of bepaalde elementen van de berichten van eiser zouden zijn gebaseerd op zuivere speculatie. juist omdat het om speculatie ging, duidt dit eerder op een mening en niet op het als geheime informatie presenteren van feiten. Daar komt bij dat de berichten zijn verspreid in een periode waarin meer kritische berichten over fortis zijn verschenen. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een misleidend of onjuist signaal is tevens van belang voor wie de informatie onjuist of onvolledig kan zijn. In eerste instantie heeft eiser zijn berichten gestuurd binnen zijn eigen circuit: professionele beleggers. Gelet op de functie van eiser en op de groep voor wie hij zijn berichten schreef, zijn de twee door eiser verspreide berichten tot de redelijk handelend belegger gericht, die meer kennis van zaken heeft, bekend is met de wijze van schrijven en beter dan…

Verder lezen
Terug naar overzicht