Sign. - Geen noodzaak voldoening voorschot


 

Verzoekster heeft verzocht bij wijze van onmiddellijke voorziening belanghebbenden te veroordelen tot betaling van een aantal bedragen, mede met het oog op de betaling van de kosten van het onderzoek en de kosten van de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder van de vennootschap. De onderzoeker en de door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder hebben voorts verzocht te worden ontheven uit hun benoeming wegens het ontbreken van financiële middelen bij de vennootschap voor de betaling van hun kosten. ter terechtzitting is onder andere gebleken dat tussen verzoekster en de onderzoeker en de bestuurder overeenstemming bestaat over het ter beschikking stellen van financiële middelen aan laatstgenoemden. Een deel van het verzoek tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen en het verzoek tot ontheffing uit de benoeming behoeft daarmee geen behandeling meer. Gelet op de voormelde afspraken en op het feit dat het onderzoek zich thans in een vergevorderd stadium bevindt, bestaat er onvoldoende aanleiding om, in verband met de toestand van de rechtspersoon of in het belang van het onderzoek, belanghebbenden te verplichten tot betaling van een voorschot in verband met de bedoelde kosten of daarvoor zekerheid te stellen.

(Hof Amsterdam (OK) 5 april 2013, ARO 2013/71, Heusden Veste BV)

Verder lezen
Terug naar overzicht