Sign. - Geen overgang van onderneming bij


EBN en Interparking houden zich beide bedrijfsmatig bezig met het beheren van parkeergarages. De werknemer is op 23 juli 2001 bij EBN in dienst getreden als medewerker parkeerbeheer. De gemeente Helmond is eigenaresse van een parkeergarage. Het beheer van deze parkeergarage is uitbesteed. In 2001 heeft de gemeente Helmond het beheer van de parkeergarage uitbesteed aan EBN. Met ingang van 1 juni 2008 is de beheersopdracht gegund aan Interparking. EBN heeft het salaris van de werknemer over juni, juli en augustus 2008 doorbetaald. Vanaf september 2008 heeft zij de salarisbetaling gestaakt en zich op het standpunt gesteld dat sprake is van een overgang van onderneming, zodat de werknemer per 1 juni 2008 in dienst is getreden van Interparking. In een bodemprocedure heeft zij een verklaring voor recht gevraagd dat sprake is van een overgang van onderneming. De werknemer vordert in kort geding doorbetaling van salaris primair van EBN en subsidiair van Interparking.
De kantonrechter stelt vast dat de verzochte voorziening voldoende spoedeisend is. Aan de orde is de vraag of kan worden gesproken van een overgang van onderneming als bedoeld in art. 7:662 e.v. BW. Dat is niet het geval. Van een overgang van onderneming is sprake wanneer een economische eenheid overgaat, die haar identiteit behoudt. Om te kunnen bepalen of de identiteit van een onderneming bewaard is gebleven dient, aldus vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, rekening te worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden die kenmerkend zijn voor de overgang, zoals de (overdracht van) materiële activa, personeel en klantenkring. Nagenoeg alle materiële activa van de parkeergarage behoren in eigendom toe aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht