Sign. - Geen overgang van onderneming bij uitzendbureau


Deams wordt voor meerdere jaren als conciërge, met 14 collega uitzendkrachten, uitgezonden door uitzendbureau ISS aan NPC. NPC eindigt deze opdracht met ISS en gunt deze aan Start. ISS stelt op basis van anciënniteit een lijst op van 14 uitzendkrachten (conciërges) die in dienst zouden kunnen treden bij Start, zonder Deams te noemen. Start neemt hiervan 8 conciërges aan, maar Deams niet. Deams stelt dat hij van rechtswege in dienst is getreden bij Start door een overgang van onderneming. De ktr. oordeelt dat aan het in dienst nemen door Start van 8 conciërges geen overeenkomst of cao tussen ISS en Start ten grondslag lag. Van een overgang zou echter nog steeds sprake kunnen zijn als de werknemers die door ISS aan NPC ter beschikking waren gesteld door Start worden overgenomen om daarna weer dezelfde werkzaamheden ten behoeve van NPC te verrichten. Volgens de ktr. wordt in dit verband niet voldaan aan de criteria zoals neergelegd in het Mayer-arrest (HvJ EG 13 september 2007, «JAR» 2007/252). Er is dan ook geen sprake is van een overgang van onderneming. (Ktr. Haarlem 10 februari 2009, «JAR» 2009/82)

Verder lezen
Terug naar overzicht