Sign. - Geen reflexwerking opzegverbod ziekte; arbeidsovereenkomst met arbeidsongeschikte werknemer eindigt door ontbinding zonder toekenning van een vergoeding. Eerder gedaan werknemersverzoek werd ingetrokken


Werknemer is 56 jaar en is bijna 19 jaar in dienst. In 2006 heeft een organisatorische wijziging plaatsgevonden in de bedrijfsvoering en sindsdien kent de relatie tussen werkgever en werknemer spanningen. In 2006 vond al mediation plaats. In 2009 is werknemer arbeidsongeschikt bevonden en is opnieuw mediation aangeraden. Werknemer was daartoe niet in staat wegens overspannenheid. Werknemer acht zich mede op basis van het advies van zijn behandelend psycholoog niet in staat tot re-integratieactiviteiten en verzoekt medio 2010 zelf ontbinding. De kantonrechter heeft bij uitspraak van 26 augustus 2010 de arbeidsovereenkomst ontbonden zonder toekenning van een vergoeding. Werknemer heeft vervolgens zijn verzoek ingetrokken. De kantonrechter doet dit keer uitspraak naar aanleiding van het ontbindingsverzoek door werkgever. Het verzoek is gebaseerd op een verstoorde arbeidsrelatie; de arbeidsongeschiktheid (die wordt erkend) is niet ten grondslag gelegd aan het ontbindingsverzoek. De ontbinding wordt toegewezen daar uit producties en eigen stellingen van werknemer blijkt dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst een nadelig effect zou hebben op zijn gezondheidstoestand. Een mogelijke werking van het opzegverbod zou daarom een tegengesteld effect hebben dan waarvoor het verbod is bedoeld. Daar komt bij dat beide partijen geen vertrouwen hebben in voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Aangezien nieuwe feiten of omstandigheden ten aanzien van de eerder afgegeven beschikking (het ingetrokken werknemersverzoek) onvoldoende zijn gebleken, wordt opnieuw ontbonden zonder toekenning van een vergoeding.

(Ktr. Haarlem 29 november 2010, LJN BO9007)

(Ktr. Haarlem 29 november 2010, LJN BO9007)

Verder lezen
Terug naar overzicht