Sign. - Geen schending zorgplicht


A en B verwijten Wilgenhaege Vermogensbeheer BV dat zij niet heeft voldaan aan de op haar rustende informatieplicht. Ook zou Wilgenhaege de risico's van de portefeuille verkeerd hebben ingeschat en posities zijn aangegaan die in strijd zijn met het overeengekomen beleggingsbeleid. De rechtbank is van oordeel dat Wilgenhaege A en B voldoende heeft geïnformeerd en dat zij haar informatieplicht niet heeft geschonden. Verder concludeert de rechtbank dat A en B hebben nagelaten hun stelling dat Wilgenhaege zich ten aanzien van het aan haar door hen toevertrouwde vermogen niet heeft gedragen als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vermogensbeheerder, voldoende te onderbouwen. De rechtbank wijst de vorderingen af.
(Rb. Haarlem 13 juni 2012, LJN BW8562, «JOR» 2012/256)

Verder lezen
Terug naar overzicht