Sign. - Geen succesvol beroep op anticipatie van de nieuwe kantonrechtersformule


Ontbinding arbeidsovereenkomst van directeur van stichting die recreatiecentra exploiteert. Verwijt van disfunctioneren (financiën, personeelsbeleid, misbruik van bevoegdheden) is onvoldoende onderbouwd, evenals verwijt van onoirbare bejegening van vrouwelijke personeelsleden. Voor werknemer was dit onnodig beschadigend. Werkgever valt de verstoring van de arbeidsverhouding te verwijten. De kantonrechter ziet daarin aanleiding om aan werknemer een ontbindingsvergoeding toe te kennen met toepassing van de kantonrechtersformule. Anders dan door de stichting is bepleit zal daarbij niet worden geanticipeerd op de inwerkingtreding per 1 januari 2009 van de gewijzigde kantonrechtersformule. De ernst van het verwijt dat de stichting gemaakt kan worden zal tot uitdrukking gebracht worden in de hoogte van de C-factor die, rekening houdend met de overige omstandigheden van het geval, zal worden bepaald op 2. Afgerond zal aan werknemer een vergoeding worden toegekend van € 260.000 bruto.

(Ktr. Leeuwarden 1 december 2008, LJN BG5725) 

Verder lezen
Terug naar overzicht