Sign. - Geen verband ziekte arbeidsongeschiktheid; loon stopzetten gerechtvaardigd


Een werknemer verlaat na een emotioneel gesprek met zijn werkgever de werklocatie. De volgende dag bevestigt hij zijn ziekmelding. Partijen discussiëren vervolgens over de vraag of de werknemer ontslag heeft genomen of dat hij ontslag op staande voet heeft gekregen. De werkgever zet de loondoorbetaling in ieder geval stop. De werknemer betwist het einde van het dienstverband en stelt ziek te zijn. De bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer arbeidsgeschikt is. Uit het deskundigenoordeel volgt dat de werknemer niet arbeidsgeschikt is. De werknemer vordert vervolgens loondoorbetaling bij de kantonrechter. De kantonrechter oordeelt dat het deskundigenoordeel van de verzekeringsarts dat de werknemer arbeidsongeschikt is, is gebaseerd op de houding van de werkgever en geen verband legt met de ziekte. Nu de werknemer niet arbeidsongeschikt is in de zin van art. 7:629 BW en hij zich niet beschikbaar heeft gesteld voor werkzaamheden, is het salaris gerechtvaardigd stopgezet.

(Ktr. Maastricht 14 maart 2011, LJN BP8559)

(Ktr. Maastricht 14 maart 2011, LJN BP8559)

Verder lezen
Terug naar overzicht