Sign. - Geen verplichting tot het stellen van zekerheid door middel van een bankgarantie op grond van de redelijkheid en billijkheid


De schrijver bespreekt het arrest van de Hoge Raad van 28 januari 2011 (lJN BO4930, NJ 2011, 57 (Marexion/Baboprint)), waarin de Hoge Raad bevestigt dat de redelijkheid en billijkheid geen grondslag bieden voor een verplichting tot het stellen van zekerheid door middel van een bankgarantie. (Bb 2011, nr. 20, p. 155, mr. B.I. Kraaipoel)

Verder lezen
Terug naar overzicht