Sign. - Geen vervangende toestemming verhuizing


Partijen kunnen nog steeds niet met elkaar overleggen over de belangen van de minderjarige. De moeder heeft de vader op 11 juni 2011 meegedeeld dat zij van plan is om te verhuizen naar [B], maar zij is niet ingegaan op de bezwaren van de vader en heeft hem ook geen voorstellen gedaan om tot een voor de vader aanvaardbaar compromis te komen. De moeder heeft vervolgens, zonder overleg met de vader, de opvang bij de peuterspeelzaal in [A] op 22 juli 2011 beëindigd en de minderjarige aangemeld bij een peuterspeelzaal in [B]. Gelet op het gezamenlijk gezag van partijen over de minderjarige dient de verzorgende ouder de andere ouder hierover te raadplegen. Een wijziging van peuterspeelzaal behoort immers tot een van de beslissingen die ouders in overleg met elkaar dienen te nemen. De rechtbank is van oordeel dat de moeder onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat een verhuizing van [A] naar [B], anders dan dat zij een nieuwe relatie heeft en met haar nieuwe partner aan gezinsuitbreiding denkt. Daarnaast meent de rechtbank dat de relatie van de moeder en haar nieuwe vriend nog te prematuur is om reeds nu van een bestendige relatie te kunnen spreken, die een verhuizing van de minderjarige rechtvaardigt. Nu voorts is gebleken dat er geen sprake is geweest van een behoorlijk overleg tussen de ouders, zal op dit moment nog geen toestemming aan de moeder worden verleend voor de door haar gewenste verhuizing. Van de moeder wordt verwacht dat zij in goed overleg met de vader, zijn belangen bij de uitoefening van het gezamenlijk gezag over de minderjarige en de omgangsregeling met minderjarige zal bespreken indien zij haar verhuisplannen…

Verder lezen
Terug naar overzicht