Sign. - Geen zekerheid voor betaling onderzoekskosten


De onderzoeker heeft de Ondernemingskamer verzocht om ontheffing uit zijn functie, omdat geen zekerheid voor betaling van de onderzoekskosten is gesteld. aan de toewijzing van het enquêteverzoek heeft mede ten grondslag gelegen de vaststelling dat tussen de aandeelhouders/bestuurders van enige samenwerking geen sprake meer is, dat zulks de besluitvorming in zowel de ava als in het bestuur verlamt en dat de met het oog op een adequate bedrijfsvoering vereiste informatieverstrekking over en weer te wensen overlaat. De omstandigheid dat de impasse in het bestuur van de (te onderzoeken vennootschap) Weblimits als gevolg van het aftreden van bestuurder tel niet meer bestaat en dat enkele omstandigheden zijn gewijzigd, zich niet hebben voorgedaan of zijn hersteld, betekent niet dat er geen belang meer is bij het onderzoek, in aanmerking genomen dat een enquête niet slechts als doeleinden heeft de sanering en het herstel van gezonde verhoudingen, maar ook opening van zaken en de vaststelling bij wie de verantwoordelijkheid berust voor mogelijk wanbeleid. Bij het onderzoek bestaat voorts voldoende belang omdat de impasse op het niveau van de ava onverminderd voortduurt en dat uit het niet opmaken van jaarrekeningen blijkt dat de informatieverstrekking door het bestuur (nog steeds) gebrekkig is. De Ondernemingskamer ontheft mr. Molenaar uit de functie van onderzoeker en benoemt hem, bij wijze van onmiddellijke voorziening, tot zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder met doorslaggevende stem. Hij mag het als bestuurder mede tot zijn taak rekenen na te gaan of de onderzoekskosten kunnen worden betaald, en zo ja, voor betaling daarvan zorg te dragen. Leijten bespreekt in zijn noot de gevolgen en de effectiviteit van de door de Ondernemingskamer getroffen maatregel.

(Hof Amsterdam (…

Verder lezen
Terug naar overzicht