Sign. - Geen zorgplichtschending bij hypotheekverstrekking of executieverkoop


De bank kan geen verwijt worden gemaakt ten aanzien van de toets die zij heeft aangelegd bij het verstrekken van de hypothecaire leningen aan eisers. Zij kan meer krediet verlenen dan mogelijk is op basis van de maximale leencapaciteit zoals berekend volgens de door haar gebruikelijk gehanteerde berekeningswijze indien daarvoor aanleiding is. Eisers zijn ondernemers die in de regio goed bekend staan. Zij beschikken over goede bouwkundige capaciteiten. Zij hadden B5 en het buurpand daarvan zelf gebouwd en B5 met winst verkocht. Het doel van de bouw van B9 was ook, eventueel op termijn, de verkoop van het pand. Het bij aanvang door eisers geleende bedrag was in beginsel voldoende om door zelfwerkzaamheid een woning op B9 te bouwen. Bovendien waren eisers zelf in hoge mate overtuigd van de haalbaarheid van hun plannen. Het verstrekken van de laatste lening van € 75.000 was gerechtvaardigd, gelet op het belang van zowel eisers als de bank bij het realiseren van een zo hoog mogelijk resultaat bij verkoop van de woning. Eisers hebben de hypothecaire lasten steeds tijdig kunnen voldoen, totdat in 2008 de leningen (die de bank niet wilde verstrekken) door BlG werden versterkt. Hieruit kan worden afgeleid dat de bank de eerder verstrekte leningen op goede gronden aan eisers heeft verstrekt. Eisers hadden vanaf het begin duidelijk het doel voor ogen om met de bouw van B9 een zo hoog mogelijke winst te behalen. nu zij de bouw zelfstandig ter hand hebben genomen, hadden zij daarbij ook de verantwoordelijkheid om overzicht te houden over de daarvoor te maken kosten en deze, waar nodig, zoveel mogelijk te beperken. De bank mocht, gelet…

Verder lezen
Terug naar overzicht